Cultivas politiske kannestøpere

Kulturstiftelsen Cultiva er ikke en forlengelse av bykassa i Kristiansand eller honningkrukken til Ole Brumm, slik halve bystyret synes å tro.