En annerledes straff

Fredag fremmet regjeringen sitt forslag til lovendringer som åpner for å ta i bruk et nytt virkemiddel overfor unge kriminelle.