Utidig politisk kunstinnblanding

Ja, ordføreren & co. har sikkert mye støtte, men trist er det lell!