Forsking viser at nynorsk er viktig

Personar som på god måte kan munnleg og skriftleg nynorsk, er å rekne som tospråklege individ.