Holmelid og toleransen

Alf Holmelid, lederen i Kristiansand SV, spør i et leserinnlegg i går om «vi ser konturane av ei ny avis som vaktar seg vel for å utfordre dei tradisjonelle maktmiljøa på Sørlandet, og som vik unna dei kontroversielle standpunkta som fører oss vidare framover».