Finanskrise og fattigdom

Nesten én milliard mennesker i verden lever på sultegrensen. I fjor steg antallet med 100 millioner som følge av krig, klimakrise og galopperende matvarepriser. Finanskrisen vil etter alt å dømme forverre situasjonen dramatisk for verdens fattige.