Miraklenes tid

Det blir feil å etablere et motsetningsforhold mellom skolemedisinen på den ene siden og alternativ medisin på den andre.