Nok er nok

Fredag gikk direktør Roger Cockroft ved bildelfabrikken CT Farsund av på dagen.