Ett Agder i 2011?

I løpet av vinteren skal lokalpolitikerne på Agder diskutere sammenslåing av de to fylkene.