Habiliteten

Den ene meddommeren i straffesaken mot Arne Skare gikk i tog til støtte for presten i Valle i april i fjor.