BSV-turistene kommer! Er du klar?

Ved å åpne hjemmet for tilreisende slekt og venner, representerer fastboende på Sørlandet et betydelig bidrag til landsdelens reiselivsnæring.