Sykefraværet

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) uttaler i VG at hun vil vurdere å endre legenes rolle i sykemeldingsprosessen.