Fordommer overskygger realitetene

Regjeringens forslag om forverring av vilkårene for private barnehager har startet en debatt som går langt utover spørsmålet om barnehagefinansiering i seg selv.