På den smale vei

Da Dagfinn Høybråten overtok som leder i Kristelig Folkeparti for snart fem og et halvt år siden, uttalte han at målet var å stabilisere partiet på 10 prosents oppslutning.