Hanssens helsereform sett fra Mandal

Det er et stort gap mellom sykehusenes forventninger til kommunehelsetjenesten og det vi er i stand til å levere.