Hva er det med Islam?

Svar til hovedimam Shahid Mahmood Kahloon.