Alle er berørt - kan alle bli inkludert?

Vi trenger mer robuste og større kommuner, heter det.