• Slik er innbyggerne i Agder fordelt. Hvis regjeringen skulle falle ned på at hver kommune må ha 20.000 innbyggere eller mer, er det bare Grimstad, Arendal og Kristiansand som er store nok

Uklok tall-lek

Fastsettelse av et minimumstall på 20.000 innbyggere vil være en gavepakke til motstanderne av kommunereformen.