Midlertidig lammelse

Innimellom avstemningene sang kirkemøtet salmen "Der det nye livet lever". Det er bare et tidsspørsmål før Kirken også kommer til å ta det nye samlivet på alvor.