De har valgt fædrelandsvenner

Jeg ønsker å gi honnør og min fulle støtte til et innlegg Tor Marius Gauslaa hadde i Fædrelansvennen torsdag 26 /3 angående valget i Israel.