• Odderøyas Venner ønsker Vest-Agder-museet velkommen til Odderøya fordi de forstår at hvis Odderøya skal utvikle sitt fulle potensial til beste for byen, så trenges det et faglig miljø som kan gjennomføre dette. FOTO: ARKIV

Odderøya og fremtiden

Odderøya er ikke, og skal ikke være en appetittvekker for byens museer, men selve hovedretten. Her kan det i samarbeid med Vest-Agder-museet skapes noe unikt.