Nei til forbud

Tobakk representerer et stort helseproblem. Men det løses ikke ved å innføre forbud mot røyk og snus i arbeidstiden.