• Mange som søker asyl, innser ikke at asylsøkerprosessen er over når de får et endelig avslag, det vil si når både UDI og Utlendingsnemnda har avslått søknaden deres, skriver innsenderen. Bildet er fra sultestreiken som en gruppe afghanske flyktninger iverksatte utenfor Domkirken i Oslo i 2006, som protest mot hjemsendelse. FOTO: NTB SCANPIX

Flere må reise hjem

Mange asylsøkere med endelig avslag velger selv å reise hjem.