Jeg vil anbefale deg å lese mitt innlegg (fra 03.08) på nytt. Hva som gjør at du føler det innlegget «prøver å latterliggjøre mye av det vi mener« , det vites ikke. Jeg finner det merkelig at du unngår din egen påstand fra 20. juli om at «Hele menneskets historie, fra Adam og Eva og frem til dommen ved den store hvite trone, er ca. 7000 år.« , noe som var grunnen til at jeg mener du er på bærtur.

Skråsikre

Med tanke på hvor få kristne det er som tror at vi mennesker kun har vandret rundt på denne kloden i ca. 6000 år, så vet jeg ikke hvorfor du skriver at «det finnes mengder av protestanter, katolikker, karismatikere som tror tilnærmet det samme, også beretningen om Adam og Eva.« .

Du skriver at jeg «sammenligner Bibelens Gud med islams gud, sør-amerikanske guder, asiatiske guder osv.» Det jeg derimot skrev, var at det er alltid fascinerende med religiøse personer som er skråsikre på at de har rett og at alle andre har feil, og at slike påstander om guddommelig sannhet fremmes uavhengig av både hvilken gud det er snakk om og hvilken versjon av denne guden som gjelder. Du siterer Bibelen som om innholdet er fakta, akkurat slik f.eks. muslimer siterer Koranen som om innholdet er fakta. Dessverre så virker det som om du ikke forstår at dette ikke akkurat styrker din tidligere påstand om at «Gud er Gud og det hjelper ikke så mye hva du eller jeg eller andre skulle ønske, mene eller synes.«

Apologetisk sirkelargumentasjon

Som tidligere nevnt, å bruke/sitere Bibelen for å bevise at Bibelen er sann er kun apologetisk sirkelargumentasjon og alt annet enn troverdig. Det skaper dessuten store problemer dersom vi skal gå ut ifra at Bibelens autentisitet er korrekt, at «Da sa Herren...« og «Jesus sa...« faktisk stemmer, med tanke på hva som står i Bibelen. Mente Jesus f.eks. virkelig at dersom ditt høyre øye lokker deg til fall, så skal du rive det ut og kaste det fra deg? Og dersom din høyre hånd lokker deg til fall, skal du da hogge den av og kaste den fra deg? Da burde det i så fall være mange flere kristne der ute med bare én hånd og/eller ett øye! Begrunnelsen for at Jesus sier dette er visstnok fordi det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete... (Matt 5:27-30) Men, Bibelens selvpåståtte autentisitet er jo en annen debatt.

Med dette innlegget avsluttes denne debatten. Red.