• Og nå har regjeringen, under sterkt press fra mini-partiene Venstre og KrF, lagt seg på en linje hvor familier med mindreårige barn, som har fått avslag på asyl i Norge, skal få amnesti dersom de har oppholdt seg i landet i mer enn fire år, skriver artikkelforfatteren. På bildet KrFs Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande. FOTO: NTB Scanpix

KrF og Venstres skjøre asyl-samvittighet

Det er ikke nødvendigvis et brudd på menneskerettighetene å bli henvist til å vokse opp i et annet land enn Norge. Syv milliarder mennesker gjør det.