• Finansiering av utbygging etter OPS-metoden kan være en god metode, mener artikkelforfatterne, og kan sammen med god prosjektstyring kanskje også holde seg innenfor budsjett. Her fra byggingen av ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad, nærmere bestemt byggingen av Bjellandsvad bru. FOTO: ARKIV

Hvor skal veien gå?

Vi må komme i gang med planlegging og bygging av ny firefelts vei fra Kristiansand til Sandnes snarest.