• En god barnehage kan bidra til barna klarer seg bedre på skolen siden. Og - sikrer at mor og far kan delta i yrkeslivet. Det er et viktig virkemiddel for likestillingskampen. FOTO: Kjartan Bjelland

Likestilling i en barnehageplass

På Sørlandet jobber kvinner mindre enn i resten av landet. Derfor er det et alvorlig at færre også nå bruker barnehager.