Verdens rikeste 1 prosent eier snart mer enn resten

Den rikeste en-prosenten av verdens befolkning eier 48 prosent av de samla økonomiske verdiene i verden.