• Prosessindustrien i Agder står for en betydelig del av klimagassutslippene i Agder, men kan paradoksalt nok bli vinnere i et klimaperspektiv, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Trenger vi klimakommisjon?

Fylkeskommunene har vedtatt en regionplan der Agder skal ha klimahensyn som et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. Men spriket mellom ord og handling er stort.