Valgkamp med urealistiske forventninger

Velferdsstaten har liten plass til de gamle dyder.