Formidling av overskuddsmat er matsentralenes idé

Det diskuteres opprettelse av en matsentral i Kristiansand.