• Er Sørlandet sykehus et dårlig sykehus, spør artikkelforfatteren, og svarer at det er det absolutt ikke. Det hevder seg meget godt blant de helseforetak som tidligere het Sentralsykehus, men et sykehus i strid med seg selv vil aldri kunne hente det beste ut av sine medarbeidere. FOTO: ARKIV

Bare en våt drøm?

Det finnes mange som ønsker å omdøpe Sørlandet sykehus til Sørlandet universitetssykehus. Er dette en realistisk problemstilling, eller er det bare en våt drøm? Hvordan vil en slik navneendring være rotfestet i virkeligheten?