Kalde gufs fra Lund, Utsogn og Kristiansen

Om helse— og sosialstyrets behandling av saken om bosetting av flyktninger.