Salvesen har rett!

Urettferdig lønnsoppgjør for pensjonister og uføre!