Innvandreres møte med helsevesenet

I tillegg til språkproblemer, får også norsk helsevesen et mangfold av kulturforskjeller inn i sine sykestuer