• BARNEHAGEDRIFT: Artikkelforfatteren påpeker at det å gi kommersielle aktører adgang mange steder har ført til at disse fortrenger offentlige og ideelle. Bildet er fra Barnehagedagen 12. mars i Lillesand; Ingrid Håland Hjemdal og Lars Ruhagen fra Prestholdt barnehage FOTO: ARKIV

Barn foran profitt

Hvorfor kommer så SVs vedtak om å stramme inn muligheten til å tjene penger på barnehagedrift nå?