Ettåringer i barnehage

Vi eksperimenterer med 10 måneders barn.