Info om bistand

Denne rapporten er langt mer nyansert og omtaler både god og mindre god bruk av midler.