• Matjord er en knapp ressurs i Norge, bare 3 prosent av landarealet kan dyrkes, skriver artikkelforfatteren. Det betyr at matjorda i hele landet må tas i bruk. FOTO: SCANPIX

Ernas prosjekt

Ernas prosjekt er å gi private bedrifter økt konkurransekraft. Samtidig må regjeringen sikre befolkningen mat. Ved å satse på matindustrien kan regjeringen få til begge deler på en gang.