• HØYE AMBISJONER: Når politikerne sier de har høye ambisjoner for skolen, mener de som oftest at din sønn og datter skal bli enda flinkere i matematikk, lesing og engelsk, skriver artikkelforfatteren. Det dreier seg ikke lenger om ambisjoner om å fylle svømmebasseng, pusse opp gamle skolebygg eller ta nye grep i forhold til mobbing. FOTO: SCANPIX

Om å love noe som andre må innfri

Elevene i norsk skole har mange tøffe oppgaver å løse.