AFP for ansatte i offentlig sektor

Vil Ap og Høyre ta initiativ for å få endret AFP-ordningen for offentlig ansatte?