• KRAFTPRODUKSJON: Norske vannkraftprodusenter må regne med at et stort kraftoverskudd må eksporteres til markeder på kontinentet til lavere priser, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX

Skifergass og politisk konstruert marked truer lønnsomheten i norsk vannkraft

De som møter fremtiden basert på siste ti års erfaring vil komme tapende ut.