Gledelig hul

Jeg har en plan med skriveriet jeg i sittende stund produserer. Jeg har en slags visjon om å gi den jevne avisleser et hvileskjær i form av en spalte helt fri for referanser til høytid og feiring, og gledene eller sorgene forbundet med dette. Men går det an?