Derfor er vi ambassadører

Å skape tvil om Strømmestiftelsens ryddighet og ærlighet på feilaktig grunnlag, tjener ingen. De som til slutt risikerer å lide for det, er noen av de mer enn 600.000 som Strømmestiftelsen årlig hjelper ut av fattigdommen.