Nok er nok

Viggo Kristiansen og hans advokat skal for femte gang be Gjenopptakelseskommisjonen åpne Baneheiasaken til ny behandling. Kravet er uverdig.