Tiggerproblematikken i Kristiansand

For å kunne bidra med noe konstruktivt rundt "tiggerproblemet" i Kristiansand tror jeg vi alle bør prøve å tilegne oss mest mulig kunnskap.