• Situasjonen i dag er at utallige rektorer – med politikernes og rådmennenes spareøks hengende over hodet – daglig bryter opplæringsloven ved å redusere det antallet undervisningstimer elevene har krav på, hevder artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Lærernes arbeidstid

I disse dager forhandler lærerorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund (KS) om ny arbeidstidsavtale for lærerne.