• LIKESTILLING: For artikkelforfatterne handler likestilling om at mennesker skal ha like muligheter, rettigheter og plikter, og at menn og kvinner skal ha slik likhet mellom seg. FOTO: SCANPIX

Grunn til å juble?

Tirsdag 11. juni feires hundreårsdagen for kvinners stemmerett. I den forbindelse publiserer vi en serie med kronikker skrevet av kvinner med tilknytning til Sørlandet.