• tog - høyhastighet (arkiv).jpg FOTO: ARKIV

Skal NSB i fremtiden bare kjøre lokaltog?

NSB har offentlig advart mot at dersom det ikke investeres i Sørlandsbanen, vil persontogtrafikken forvitre og opphøre.