Fotgjengerovergangen – enda en gang

Takk for rivingen av gjerdet.